آثار هنری منحصر بفرد هنری مریم نامدار

یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است.

مشگل اول - دوم و سوم مادر ایران ...مدیریت است!

نامه الکترونیک چاپ PDF

(قسمت دوم)

اینجا بود که یاد اوضاع خودمان افتاده و خندیدم گفتم یا ما خیلی بد عمل می کنیم یا شما به این خوبی مدیریت نمی کنید؟ پرسید چطور مگر؟

گفتم آخر وقتی کشتی های کوچک یا قایق های ماهی گیری ما مثلا در خلیخ فارس می روند آنها هم صبح به دریا می زنند و غروب بر میگردند، افرادی در آن گرمای بالا، قالب بزرگ یخ می آورند و بعد ماهی ها و یخ ها را در کانتینر خودروهای بزرگ باری، جاسازی می کنند و مثلاً به شهر قزوین یا فلان کارخانه تولید کنسرو می برند. چیزی حدود 800 کیلومتر راه!! و جالب اینکه کنسروی که در بندرعباس خریداری می شود همان است که در همان کارخانه در قزوین تولید شده است !!

سوال دوم من: دیروز که با هیئت از منزل سفیر به جائی  در آن طرف توکیو می رفتیم، تقریباً به هیچ چهارراه و چراغ قرمزی برخورد نکردیم. همه جا یا زیرگذر بود و یا پل و روگذر.

پاسخ او: گفت خیلی ساده است. یک بار برای همیشه زیرگذر یا پلی را زده ایم و عمری از هدررفت سوخت گرانی که در ژاپن به دستمان می رسد، صرفه جویی می کنیم. گفتم حتی در خیابانهای کوچک هم چیزی به نام ترافیک ندیدم و گفت چون بر امور تردد مردم و ترافیک مدیریت کارآمد اِعمال می شود و توضیح داد که حتی در کوچه های خلوت که ترافیک ندیده ای بخاطر این است که هنگام خرید خودرو بایستی، سند مالکیت یک پارکینگ همراه خریدار باشد. درغیراینصورت به او خودرو فروخته نخواهد شد. گفت می خواهی برنامه هایمان را تا سال 2020 به شما توضیح بدهم؟ گفتم یعنی شما برای 50 سال دیگر، برنامه دارید؟ گفت بله.

سوال سوم من: مثلاً تا 50 سال دیگر مسکن را چه می کنید؟

پاسخ او: تا بشود، آسمان خراش می سازیم و بعد از آن به همان اندازه ارتفاع برج، به داخل زمین رفته و به همان اندازه تعداد طبقات در زیر زمین خواهیم ساخت. پرسیدم خوب حیاتی ترین مسئله برای یک آپارتمان مثلاً در عمق 30 متری زمین، انرژی و نور خورشید است و گفت سیم ها و کابلهائی در برنامه دارند که عین نور خورشید را به طبقات پایین منتقل می کند. مثل انتقال انرژی الکتریکی!! و ادامه داد بعضی از خیابان ها را دیده ای که دو طرف درخت کاری شده است، آنهم درخت های ریشه دار و محکم؟ گفتم بله. گفت: تا 50 سال دیگر یعنی سال 2020 لازم بشود، این درختها بعلاوه تیرآهن های کمکی به ستون تبدیل می کنیم و آسمان خراش ها بر روی آنها قرار می گیرد.

جای دیگری که خندیدم!!

چون در بحث انرژی، حساس بودم، پرسیدم چند نفر کارمند در وزارت نیرو دارید؟ مثلاً گفت 100 نفر و ادامه دادم و تعداد کارمندهای دولت؟ گفت مثلاً 1000 نفر. خندیدم و به او گفتم یا من را مسخره می کنی و یا خودت را ؟ توضیح داد که: کل برق توکیو در اختیار چند شرکت خصوصی است و کارمندان اداره برق توکیو فقط ناظرند. کل آب آشامیدنی توکیو هم به همینگونه و ایضاً کل فاضلاب توکیو نیز هم.

 

متوجه شدم که قدرت و توان شرکت های خصوصی در ژاپن به مراتب بیشتر از دولتی هاست و عمق این کار را وقتی متوجه شدم که در سال 1382 برای اولین بار کتاب ثروت آفرینان دکتر لستر تارو (رئیس دانشگده اقتصاد دانشگاه ام آی تی آمریکا) را خواندم. در آن کتاب می نویسد از 100 اقتصاد بزرگ جهان، 37تایشان، شرکت و بقیه کشورند. و همان موقع با ذهنیتی که از مدیریت و جایگاه بخش خصوصی در کشور ژاپن داشتم، مدام از خود می پرسیدم پس جایگاه مردم و بخش خصوصی در کشور ما کجا و چقدر است؟

یکی از روزها هیئت دولت آقای احمدی نژاد درچارچوب سفرهای استانی، به اصفهان رفته بودند. از قضا من هم آنجا بودم و برای بیمارستان ناتمام به آقای احمدی نژاد نامه ای نوشتم که البته مثمر ثمر بود.

روزی هم که پیش معاون وزیر تعاون برای کاری رفته بودم؛ از جایگاه تعاونی ها در قانون اساسی و شرایط حاضر تعاونی ها که صراحتاً در قانون اساسی قید شده است، بحث شد. باز در همان جاهایی بود که خندیدم و گفتم: بله سه بخش اقتصاد که در قانون اساسی آمده است، درحال حاضر از هیچکدامشان خبری نیست و ادامه دادم سه بخش عبارتند از: دولتی – تعاونی و خصوصی که تغییر ماهیت داده اند.

آقای عباسی پرسید که چرا میخندی؟ گفتم دولتی تبدیل شده به شبه دولتی یعنی مثلاً فلان بنیاد هم بنا به گفته وزیر نفت، پتروشیمی و پالایشگاه دارد. تعاونی هم که عمدتاً تبدیل شده به تعاونی های مصرف ادارات و بخش خصوصی هم که کلاً نداریم و شده است بخش بخصوصی!!

مشکل آب – ترافیک – شیلات و امثالهم در همه جای دنیا، واحد است و  یک تعریف دارد اما در بعضی کشورها یا اصلاٌ مدیریت نمی شود و یا خیلی بد مدیریت می شود درواقع این یک مشکل خود ساخته حکومت ها، دولت و مردم در کشورهاست.

در بعضی کشورهای جهان سوم، هم مشکلات خود ساخته وجود دارد و هم دیگر ساخته. بدین معنی که مصرف کننده نیاز دارد و خریداری می کند. توزیع کننده هم تبلیغ، هم بازاریابی می کند. تولید کننده و فروشنده هم که هم تبلیغ می کند و هم بازاریابی تا فروش محصول را تسهیل نمایند. در واقع این مشکل خودساخته مصرف کننده به تنهایی نیست، بلکه مشکلی است که در ایجاد آن تولید کننده، بازاریاب و واسطه گر و فروشندگان نقش اساسی دارند.

در این چرخه تنوع طلبی های بعضاً بی جای مصرف کننده، مشکل را ایجاد می کند و دیگری هم که در فروش و تعمیر لوازم مربوطه، ذینفع هستند، بعلاوه طرف خارجی که معمولاً تولید کننده است، اینها هم مشکل را مضاعف می کنند. حالا تصور کنید به جای مدیریت برای حل مشکل خودساخته و دیگرساخته هم به او کمک کند تا مشکل تشدید شود! در اکثر مقوله ها اوضاع همین گونه است.

مشکل دیگرِ مسائل خودساخته را میشود به جهل و خرافات اشاره کرد. دعانویسی – سحر و جادو – رمی و اسطلاب و در بسیاری موارد تحریفات اتفاقات مهم تاریخی در ادیان به ویژه ادیان الهی، بیراهه هایی را برای بشر ایجاد کرده اند که خروج از آن گهگاه یا غیرممکن است و یا بسیار سخت و پر هزینه. جمعیتی معتقدند این موارد در دنیای امروزه کم نیست و احیاناً گردش مالی فراوانی هم در این کار وجود دارد.

نان بعضی ها در این است که اینها باشد و گهگاه سخنان بزرگانی مثل امام (ره) – آیت الله خامنه ای – شهید مطهری و ... هم تحریف می کنند.

شما فقط کتاب تحریفات عاشورای شهید مطهری را بخوانید، متوجه به عمق فاجعه خواهید شد. یا نظرات امام و بعضی بزرگان دیگر را درخصوص جمکران بدانید، متوجه می شوید از نظر آنها کذب محض است و مسجدی است مثل بقیه مساجد در دنیای اسلام. اما ببینید طی چند سال گذشته چه هزینه هایی که از جیب مردم نشده است؟!! امام زاده داری هم اکثراً بهمین گونه است. در حالی که خود امامان معصوم مثل امام علی (ع)، امام حسین (ع) و دیگر امامان راضی به جهل و خرافات مردم نبوده و نیستند. در دیگر ادیان الهی هم کم و بیش اوضاع چنین است.

اینکه می گویند نان عده ای داخل دعواست، حرف درستی است، نان عده ای هم در جهل و خرافات است.

اینها اشتباهاتی خرافی و غلط است که غالباً خودساخته می باشد و دیگران مثل ذینفعان در این راه کمک می کنند. پس می شود مشکل خودساخته و دیگر ساخته و طبیعی است که عکس العمل خداوند قادر متعال و کائنات که ابزار و مخلوق او هستند، تا ابد که بیکار نخواهند نشست و جاهایی در طول تاریخ و امروز واکنش های سختی نشان خواهد داد و اقداماتی خواهد کرد چنانچه ابعاد جنایات و گمراهی های بشر در آن مقطع زمان، روشن و گفته شود، احیاناً عقل و علمای راستین جهان، آن اقدام کائنات را حق مردم می دانند مثل جریان قوم لوط.

به نظر می رسد وظیفه بزرگ علمای دینی، زدودن این زنگارها از مظاهر دین است. بیش از این میدانم اما گفتن و نوشتن آنها وظیفه امثال بنده نیست !!

بهرحال جهل و خرافه گهگاه تا سطوح بالای امروزِ جامعه مشاهده می شود. و اگر نبود که آیت الله جوادی آملی و مکارم شیرازی، گول بازی و توهمات آن آقا را درخصوص وجود هاله نور بهنگام سخنرانی در سازمان ملل، می خوردند به عنوان یک بدعت جدید در جامعه راه می افتاد که جزئیات این مطلب را دوستان و خوانندگان عزیز، خود، می دانند.

بارها گفته و نوشته ام که حقیقت زندگی امام علی (ع) و امام حسین (ع) چیز دیگری است و تحریفات و غلوها در بازگوئی اقدامات بشر فراوان است. زندگانی و اقدامات آن بزرگواران مثل آب زلالی است که برای تخریب آن یک هزار و چند صد سال است عده ای در حال تلاش برای آلوده کردن این آب زلال هستند.

همچنین در نوشته ها و گفته هایم به این نکته مهم اشاره کرده ام که بعد از حضرت علی (ع)، حرف از عدالت زدن فقط یک شعار می تواند باشد چه برسد به عمل !! و همچنین بعد از امام حسین (ع) دیگر نمی شود حرف از آزادگی و آزادی به میان آورد، چه برسد به اینکه کاری بخواهد انجام شود.

جهل و خرافه از مشکلات خودساخته بشر است. بد نیست خاطره ای که با مرحوم عبدالکریم هاشمی نژاد و هیأت همراه و دربازگشت از ژاپن و توقف در دهلی، بگویم.

ادامه دارد ...

محمدعلی اثنی عشری – مریم نامدار

آخرین به روز رسانی ( سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۰۲ )  

Google +1 Button


By PLAVEB

Social Widgets Ultimate Edition

35امروزmod_vvisit_counter
323دیروزmod_vvisit_counter
633این هفتهmod_vvisit_counter
3250هفته گذشتهmod_vvisit_counter
7192این ماهmod_vvisit_counter
14568ماه گذشتهmod_vvisit_counter
976007کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 35 مهمان حاضر
IP شما: 52.204.98.217
 , 
امروز: 27 خرداد 1398

تصاویر آثار در لنزور

لطفاً کلیک کنید

لنزور

جدول قیمت ارز


قیمت روزانه طلا و ارز