آثار هنری منحصر بفرد هنری مریم نامدار

یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است.

بررسي ميزان ذخاير معدني ايران و مقايسه آن با جهان

نامه الکترونیک چاپ PDF


برنامه ريزي وزارت صنايع و معادن در جهت ايجاد ارزش افزوده بيش تر و كمك به بخش خصوصي در جهت ارتقاي تكنولوژي اكتشاف و بهره برداري، پيشرفت و شكوفايي اين بخش را تضمين خواهد كرد.با توجه به آمار موجود، ايران در مورد معادن سرب و روي ، مس و سنگ هاي تزئيني سهم بالايي در مقايسه با كشورهاي ديگر دارد، ولي مهم ترين مشكل بخش معادن ايران عدم دسترسي به تكنولوژي پيشرفته اكتشاف، عدم توانايي معادن ايران در جذب نيروهاي متخصص و عدم توجه دقيق و كارشناسي به ايجاد ارزش افزوده بيش تر در مورد محصولات معدني و در حال كلي نگاه علمي به مسأله  معدن در ايران مي باشد. در حال حاضر سهم معادن كشور در توليد ناخالص ملي بين 1/1 تا 5/1 درصد است كه براي كشور پهناوري كه بر روي يكي از كمربندهاي اصلي كوهزايي جهان واقع شده و ذخاير بسيار زياد معدني دارد، خيلي كم است.البته اطلاعات ارائه شده شامل اطلاعات ذخاير انواع مواد معدني در مورد ايران وجهان مي باشد كه تاكنون اكتشاف در آن ها صورت گرفته است، ولي ممكن است ذخاير بعضي از عناصر بسيار كمياب در ايران نيز وجود داشته باشد كه به دليل نبود تكنولوژي مناسب براي شناسايي و اكتشاف آن ها،تاكنون شناسايي نشده يا ايران به تكنولوژي اكتشاف و استخراج آن ها دسترسي ندارد .از طرفي تمامي ارقام ارائه شده در مورد ذخاير عناصر گرانبها نيز ممكن است صحت كامل نداشته باشد چرا كه اكثر كشورها ميزان ذخاير معادن استراتژيك خود را به صورت دقيق اعلام نمي كنند.سهم ايران در ذخاير جهاني ماده معدني بروم 5/0 درصد کل سیمان 68/0 درصد، آهن 25/1 درصد و مولیبدن 58/0 درصد مي باشد.آمار و اطلاعات ارائه شده در بخش بالا، برگرفته از آمار "خانه معدن ایران" مي باشد. با مراجعه به اداره معادن وزارت صنايع و معادن، آمار دقيقي راجع به توليد و ذخاير انواع مواد معدني جهان يافت نشد. بنابراين فقط به آمار خانه معادن ايران مي توان استناد كرد.

از يك نگاه ديگر با استناد به يك منبع انگليسي به نام  Mineral Commodity Summaries 2005 اطلاعات مختصري را راجع به ميزان ذخاير بعضي از مواد معدني ايران و جهان مي توان به دست آورد. با استناد به اين آمار و اطلاعات، فقط در مورد چهار ماده معدني سيمان، آهن، بروم و موليبدن اطلاعاتي به شرح ذيل به دست آمد:معادن سنگ هاي تزئيني ايران مشتمل بر معادن سنگهاي نرم يا ماربل ها (شامل انواع مرمريت، چيني، تراورتن و مرمر) و سنگ هاي سخت (شامل انواع گرانيت ها، گرانوديوريت ها، ديوريت، گابرو ، هورنفلس و..) با ذخيره بيش از يك ميليارد تن مي باشد كه بيش تر ذخاير مربوط به سنگ هاي نرم بوده (حدود ۹۰۰ ميليون تن) و فراواني سنگ هاي سخت به نسبت كم تر است. آمار دقيق و مطمئن از توليد اين نوع سنگ ها در دست نيست ولي سنگ هاي با كيفيت صادراتي ، هم اكنون در كشور (البته به صورت كم) توليد مي شود. اكثر سنگ هاي مرغوب به صورت لاشه صادر شده و پس از فراوري وارد كشور مي شود. با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته، پيش بيني مي شود تا پايان برنامه چهارم توسعه، ارزش صادرات سنگ هاي تزئيني به 120 ميليون دلار در سال برسد.ح) سنگهاي تزئينيهم اكنون ۴ معدن طلا با ذخيره بيش از 4/13 میلیون تن، سالانه حدود 188 هزار تن سنگ طلا توليد مي كنند. اين مقدار توليد، شامل 3/0 درصد توليد جهاني مي باشد كه ايران را در بين توليدكنندگان طلا، در رتبه پنجاه و پنجم قرار داده است. هم اكنون سرمايه گذاري هايي در جهت اكتشاف معادن جديد طلا در ايران صورت گرفته است كه نتايج در خور توجهي نيز داشته است. براساس برنامه ريزي هاي صورت گر فته، ميزان استحصال طلا در برنامه چهارم توسعه بايد در حدود ۲ تن باشد.در حال حاضر ۱۱ معدن بوكسيت در كشور فعال هستند كه با ذخيره 8/25 ميليون تن سالانه نزديك به ۳۶۶ هزار تن بوكسيت توليد مي كنند. اين ميزان 13/0 درصد ذخایر بوكسيت دنيا را شامل مي شود. ايران در توليد اين ماده معدني رتبه ۲۱ را در دنيا دارد.و) بوكسيتسالانه از ۲۱ معدن منگنز كشور ، با ذخيره بيش از 2/8 ميليون تن، بيش از ۱۳۴ هزار تن منگنز استخراج مي شود كه  38/0 درصد كل توليد جهان را شامل مي شود. ايران در توليد اين ماده معدني در رتبه دوازدهم جهان قرار دارد.ه) منگنزدر حال حاضر ۴۲ معدن كروميت در كشور فعال هستند كه ذخاير اين معادن 7/17 میلیون تن است. از اين معادن سالانه بيش از 3/97 هزار تن كروميت استخراج می شود كه اين ميزان 04/1 درصد كل توليد كروميت جهان را شامل مي شود و ايران را نهمين توليدكننده جهاني اين ماده معدني كرده است.د) كروميتدر حال حاضر ايران، 57/0 درصد سرب جهان را تولید می کند که مقام بیست و سوم تولید جهان را در اختیار دارد. در خصوص "روی" نيز ايران با توليد 12/2 درصد "روی" پانزدهمين توليدكننده روي در جهان به شمار مي رود.ايران در حال حاضر داراي ۲۶ معدن فعال سرب و روي با ذخيره 2/93 ميليون تن است كه از اين معادن سالانه 15/1 میلیون تن سرب و روی استخراج می شود.ج) سرب و رويتعداد معادن مس ايران ۲۲ معدن با ذخيره احتمالي 2/3 ميليارد تن و ذخيره قطعي 9/1 میلیارد تن مي باشد. از اين معادن سالانه ۱۵ ميليون تن مس استخراج مي شود كه اين ميزان توليد، ايران را در رتبه هفدهم توليدكنندگان مس جهان قرار داده است. ايران از لحاظ ميزان ذخاير نيز5/3 درصد ذخاير معدني مس جهان را دارد.ب) مسهم اكنون ۵۱ معدن سنگ آهن در كشور با ذخيره 2/4 ميليارد تن، سالانه 3/18 ميليون تن سنگ آهن خام در كشور توليد می كنند كه اين ميزان توليد، ۸۶/0 درصد کل توليد سنگ آهن دنيا را شامل مي شود. با اين ميزان توليد، ايران در توليد سنگ آهن رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.الف) سنگ آهندر ادامه توليدات مواد معدني مهم ايران، ميزان ذخيره و مقايسه آن ها با ذخاير جهاني ارائه مي شود:در حال حاضر ايران ۵۷/1 درصد توليد مواد معدني جهان را در اختيار دارد كه با توجه به پتانسيل بالقوة ايران و ميزان ذخاير بالاي مواد معدني كشور به ويژه در فلزات اساسي، سنگ هاي تزئيني و كاني هاي غيرفلزي، اين مقدار بسيار ناچيز و غيرمعمول است.ذخاير معدني كشورهاي مختلف با توجه به اكتشافات و برداشت ها، در طول زمان متغير بوده و احتمال دارد كه در طول زمان هاي مختلف ارقام مختلفي براي انواع مواد اعلام شود. از طرفي با توجه به پيشرفت روزافزون تكنولوژي اكتشاف در بخش معدن، اعلام ارقام قطعي در مورد ذخاير مواد معدني كشورها، كمي دور از واقعيت به نظر مي رسد. ولي با توجه به اطلاعات موجود در منابع معتبر، ذخاير تقريبي معادن مهم ايران كه از ارزش صادراتي برخوردار هستند به صورت تقريبي بيان مي شود.با توجه به سرمايه گذاري هاي صورت گرفته، هر چند در حال حاضر بيش از ۸۰ هزار نفر در معادن كشور مشغول به كار مي باشند، ولي اشتغال اين افراد عمدتًا به دليل عدم بهره گيري معادن ايران از تكنولوژي استخراج و عدم مكانيزاسيون معادن مي باشد كه اين امر خود ضريب بهره وري در معادن ايران را پايين آورده است. از طرفي اكثر شاغلان در اين بخش به صورت سنتي جذب شده و نيروهاي تحصيلكرده در اين بخش نيز به ندرت ديده مي شود كه اين امر تهديدي جدي براي پيشرفت بخش معدن كشور محسوب مي شود.در مورد سرمايه گذاري در بخش معدن نيز طي برنامه سوم توسعه ۱۷۰۵ ميليارد ريال توسط سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي در معادن كشور سرمايه گذاري گرديده است كه بيش ترين سهم سرمايه گذاري در معادن سنگ آهن، مس، زغال سنگ، تزئيني و كاني هاي غيرفلزي صورت گرفته است.در حال حاضر نزديك به ۳ هزار و ۸۰۰ معدن فعال و غيرفعال در كشور وجود دارد كه طي سال گذشته (۱۳۸۳) از اين تعداد معادن، بيش از ۱۵۲ ميليون تن ماده معدني استخراج شده است. نحوه مالكيت معادن ايران به نحوي است كه ۹۸ درصد توسط بخش خصوصي و ۲ درصد توسط بخش دولتي اداره مي شود كه اكثر معادن استراتژيك كشور در حيطه ۲ درصد دولتي قرار داشته و بيش ترين ارزش افزوده نيز از آنِ همين بخش مي باشد. البته در سال هاي اخير طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، واگذاري معادن بزرگ به بخش خصوصي در دستور كار قرار گرفته است كه در صورت تحقق اين امر، حضور بخش خصوصي در توليد ارزش افزوده بخش معدني پررنگ تر خواهد بود.ميزان ذخاير معدني ايران و مقايسه آن با جهان ارائه شود.Mineral Commodity Summaries 2005, U.S Department of the Interior U.S     Geological Survey.در اين گزارش سعي شده است با استناد به منابع داخلي و اطلاعات اخذ شده از خانه معدن و همچنين يك منبع خارجي با عنوان:معدن سبز: كشور ايران بر روي يكي از كمربندهاي اصلي كوهزايي جهان واقع شده است. وقوع فعاليت هاي كوهزايي و تكتونيكي باعث شده تا مواد معدني ارزشمندي با ذخيره احتمالي ۵۴ ميليارد تن در ايران شكل گيرد. ولي با وجود چنين ذخيره بالاييکه ايران را جزء مهم ترين كشورهاي معدني دنيا كرده است سالانه به طور ميانگين ۱۳۰ تا ۱۵۰ ميليون تن مواد معدني از معادن كشور استخراج مي شود كه اين رقم معادل 27/. درصد كل ذخاير كشور است. اين در حالي است كه نرخ بهره بر داري از ذخاير معادن در جهان دست كم يك درصد مي باشد.بررسي ميزان ذخاير معدني ايران و مقايسه آن با جهانشنبه, 28 شهریور 1394 ساعت 13:41

آخرین به روز رسانی ( شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۳۱ )  

Google +1 Button


By PLAVEB

Social Widgets Ultimate Edition

77امروزmod_vvisit_counter
323دیروزmod_vvisit_counter
675این هفتهmod_vvisit_counter
3250هفته گذشتهmod_vvisit_counter
7234این ماهmod_vvisit_counter
14568ماه گذشتهmod_vvisit_counter
976049کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 11 مهمان حاضر
IP شما: 52.204.98.217
 , 
امروز: 27 خرداد 1398

تصاویر آثار در لنزور

لطفاً کلیک کنید

لنزور

جدول قیمت ارز


قیمت روزانه طلا و ارز